| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Tengda Hapı

Page history last edited by Khaaos 11 years, 3 months ago

Tengda kapsülünün etkileri kullanıcılar tarafından ilk günden itibaren şaşkınlıkla karşılanmıştır. Bazı kişilerde kilo kaybı ilk birkaç günde, bazılarında ise iki haftanın sonunda gözlenmiştir. Kilo kaybı geciken kullanıcılarda bile kilo kaybından önce vücudun sıkılaştığı, şekillendiği ve yağlanmanın yoğun olduğu bölgelerde incelme olduğu gözlenmiştir. Kullanıcılar bir ayın sonunda selülitlerinin yoğun olduğu bölgelerde gözle fark edilebilecek kadar azalma, az olduğu bölgelerde ise selülitlerin tamamen kaybolduğunu belirtmişlerdir. Kapsülün yan etkisi olarak görünen ağız kuruluğu ise su içme alışkanlığı olmayan kullanıcıların dahi günde 3- 3,5 litre su tüketmesini sağlamıştır.

 

Pek çok Avrupa ülkesinde, Amerika’da ve Türkiye’de de sıkça kullanılan power balance, aslına bakarsanız silikon bir bileklik. Hiçbir gösterişi olmayan ama yaptığı iş büyük olan bu bileklik vücuda denge, güç ve esneklik kazandırıyor. İçindeki negatif iyon sayesinde vücuttaki enerjiyi düzenliyor, dengeliyor.

 

 

Doğadaki negatif iyon yoğunluğuna baktığımızda:

 

 

Comments (1)

You don't have permission to comment on this page.